ما با بهره گیری از هنر خیاطان ایتالیایی و نفیس‌ترین پارچه‌ها، در حال ساخت سلاحی هستیم که با افتخار از هویت شما حفاظت خواهد کرد.

Salar Valaei Founder & CEO of Brno

هویت برنو

_

برنو در زمان خودش برای مردای قدیمی فقط یک اسلحه نبود

تفنگی خوشدست، اصیل، زیبا و کارآمد

 

_

مردها اسلحه برنو را به عنوان نمادی از قدرت استفاده می‌کردند و اینطور تعبیر می‌شد؛ هر شخصی که برنو بر دوش داشت، جسارت دردل داشت و گویی آسمان و زمین را به تسخیر خود درآورده بود.

_

اما دوره برنو بر روی دوش دیگر به سر آمده!

 

_

ولی همچنان داشتن جسارت در دل و در اختیار داشتن آسمان و زمین آرزوست!

 

_

حالا ساخت دوباره برنو اینبار به عنوان لباس وظیفه ماست

_

آری! لباس‌ها اسلحه هستند!

ما با بهره گیری از هنر خیاطان ایتالیایی و نفیس‌ترین پارچه‌ها، در حال ساخت سلاحی هستیم که با افتخار از هویت شما حفاظت خواهد کرد.

Salar Valaei Founder & CEO of Brno